Zostaw nam niezbędne informacje w celu zapoznania się z Twoją stroną

  Niezwłocznie po zapoznaniu się z Twoją stroną skontakujemy się z Tobą w celu omówienia naszych wniosków.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest BA2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

  X

  Numer telefonu:  +48 881 014 651

  Zacznij teraz
  PL ENG

  Obsługa braku zgód na Third Party Services

  Do swojej dyspozycji masz dwa sposoby na wykrycie i obsługę braku zgody na wybraną usługę:

  Zarządzanie poprzez JavaScript

  Po zatwierdzeniu zgód lub jej zmianie każdorazowo plugin CookieForm emituje event o nazwie ‘cookieform’. W ciele eventu znajduje się obiekt z listą plików Cookie oraz usługami na jakie użytkownik udzielił zgodę.
  Aby wyświetlić listę plików Cookie oraz listę usług, na które użytkownik udzielił zgody:
  document.addEventListener(’cookieform’, (e) => {

          console.log(’Allowed cookies’, e.cookies);

          console.log(’Allowed services’, e.services);

  });

  Aby sprawdzić czy wybrany plik cookie lub usługa zewnętrzna dostała zgodę od użytkownika:
  document.addEventListener(’cookieform’, (e) => {

          console.log(’Is cookie-acme-3 allowed?’, e.isCookieAllowed(’cookie-acme-3′));

          console.log(’Is google fonts allowed?’, e.isServiceAllowed(’Google Fonts’));

  });

  Przykład wyświetlania informacji o braku zgody, w miejsce filmu z serwisu zewnętrznego na użycie którego nie dostaliśmy zgody od użytkownika:


  <div id=”iframe-placeholder” style=”width: 400px; height: 150px; background: gray”>

        Brak zgody na wyświetlanie filmów. Zmień zgody

        <a href=”#” id=”open” type=”button” onclick=”CookieForm.openModal()”>otwórz nasz popup polityki prywatności</a>

      </div>

      <template id=”iframe-template”>

        <iframe

          src=”https://www.some-service-with-video.com/embed/id-video123″

        ></iframe>

      </template>

      <script>

        document.addEventListener(’cookieform’, (e) => {

          var placeholder = document.querySelector(’#iframe-placeholder’);

          var template = document.querySelector(’#iframe-template’);

          if(e.isServiceAllowed(‘Service with video’’)) { // or isCookieAllowed

            placeholder.style.display = 'none’;

            placeholder.parentNode.insertBefore(

              template.content.cloneNode(true),

              placeholder.nextSibling

            )

          } else {

            placeholder.style.display = 'block’;

            document.querySelector(’#iframe’).remove();

          }

        });

      </script>

  Zarządzenie wyświetlanych elementów w kodzie HTML

  W plikach HTML możesz w prosty sposób zarządzać elementami szablonu w zależności od udzielonych zgód na pop-upie. W tym celu plugin Cookieform udostępnia 4 atrybuty tagów HTML:

  1. do obsługi zgód na skrypty zewnętrzne:
   1. data-cookieform-service-placeholder=”<nazwa usługi>”,
   2. data-cookieform-service-required=”<nazwa usługi>”,
  2. oraz do obsługi zgód na pliki Cookie:
   1. data-cookieform-placeholder=”<nazwa pliku Cookie>”,
   2. data-cookieform-required=”<nazwa pliku Cookie>”.

  Placeholder

  Atrybuty data-cookieform-service-placeholder i data-cookieform-required służą do wyświetlania zastępczej zawartości w razie braku zgody na dany element. Na przykład iframe z filmem lub baner reklamowy.
  <template data-cookieform-service-placeholder=”Service with video„>

        <div style=”width: 400px; height: 150px; background: gray”>

          Brak zgody na wyświetlanie filmów. Zmień zgody

          <a href=”#” id=”open” type=”button” onclick=”CookieForm.openModal()”>otwórz nasz popup polityki prywatności</a>

        </div>

  </template>

  Required

  Atrybuty data-cookieform-required i data-cookieform-service-required służą do blokowania możliwości wyświetlania danego elementu aż do momentu otrzymania zgody od użytkownika.
  Przykład:
  <template data-cookieform-service-required=”Service with video„>

        <template id=”iframe-template”>

        <iframe

          src=”https://www.some-service-with-video.com/embed/id-video123″

        ></iframe>

      </template>

  </template>