Zostaw nam niezbędne informacje w celu zapoznania się z Twoją stroną

  Niezwłocznie po zapoznaniu się z Twoją stroną skontakujemy się z Tobą w celu omówienia naszych wniosków.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest BA2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

  X

  Numer telefonu:  +48 881 014 651

  Zacznij teraz
  PL ENG

  Jak uzyskiwać zgodę na stosowanie plików cookie?

  Jak uzyskiwać zgodę na stosowanie plików cookie na stronie internetowej? To pytanie jest bardzo na czasie, w szczególności dla właścicieli stron i sklepów internetowych. Sposób uzyskiwania zgody na stosowanie plików cookie jest istotnym zagadnieniem, które stanowi wyzwanie dla administratorów serwisów internetowych. W praktyce pomysłów na rozwiązanie tego tematu jest co najmniej kilka. Przedstawimy Ci przepisy, które są istotne z punktu widzenia stosowania plików cookie oraz wyjaśnimy jak nasze narzędzie może pomóc Ci przejść transformację jakościową w zakresie uzyskiwania zgód od użytkowników na stosowanie plików cookie i tym podobnych technologii śledzących.

  Na początek uporządkujmy przekrojowe zagadnienia, które zostaną poruszone w tym wpisie:

  • Zgoda na stosowanie plików cookie na stronie internetowej – podstawa;
  • Pliki cookie a RODO;
  • Wykorzystanie CMP CookieForm do uzyskiwania zgody na stosowanie plików cookie;
  • Podsumowanie.


  Zgoda na stosowanie plików cookie na stronie internetowej – podstawa

  Z punktu widzenia polskich przepisów istotne znaczenie mają dwa akty prawne, tj. Prawo telekomunikacyjne oraz RODO.

  Ustawa o prawie telekomunikacyjnym wprost odnosi się do konieczności uzyskiwania zgody na stosowanie plików cookie. Wynika to z art. 173 ust. 1 tej ustawy.

  Art. 173 ust. 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjnego

  • 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

  1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

  b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

  2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

  3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

  Przytoczony przepis jest implementacją przepisów unijnych, a dokładniej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Odnosi się do tego art. 5 ust. 3:

  • 3. Państwa Członkowskie zapewniają, że korzystanie z sieci łączności elektronicznej w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowanej na terminalu abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem że abonent lub użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania, oraz zostanie zaoferowane mu prawo do odmówienia zgody na takie przetwarzanie przez kontrolera danych. Nie stanowi to przeszkody dla technicznego przechowywania danych lub dostępu do danych jedynie w celu wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy jest to szczególnie niezbędne w celu dostarczania usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub użytkownika.

  Pliki cookie a RODO

  Po wejściu w życie obowiązywania RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zagadnienie dotyczące stosowania plików cookie i podobnych technologii śledzących w internecie nabrało rozpędu. Wynika to między innymi z tego, że informacje zbierane przy okazji stosowania plików cookie lub podobnych technologii śledzących dotyczące użytkowników internetu mogą obejmować bardzo newralgiczne dane.

  Na użytek RODO zdefiniowano czym są dane osobowe:

  „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

  art. 4 pkt. 1 RODO

  Powyższa definicja spowodowała, że rozpoczęły się dyskusje na temat danych, które agregowane są poprzez pliki cookie i tym podobne technologie śledzące. Nie są to bowiem typowe dane osobowe, jak imię i nazwisko czy adres mail. Informacje te mogą jednak stanowić ogromny katalog informacji o konkretnym użytkowniku. Mogą dotyczyć preferencji, nawyków czy stylu życia. Wobec tego nie wchodząc w dyskusję co do tego czy dane przetwarzane w związku ze stosowaniem plików cookie lub podobnych technologii śledzących stanowią dane osobowe to ze względu na potencjalny ogrom informacji, które mogą zawierać pliki coookie i tym podobne technologie śledzące należy uznać, że objęcie ich szczególną ochroną, tj. taką samą jak ta przewidziana dla danych osobowych, jest słusznym podejściem.

  Należy mieć również na uwadze, że nie można wykluczyć scenariusza, w którym zestawienie danych zawartych w plikach cookie z innymi danymi użytkownika przetwarzanymi przez administratora danych spowoduje zakwalifowanie danych rejestrowanych z wykorzystaniem plików cookie lub podobnych technologii śledzących za dane osobowe.

  Na przestrzeni ostatnich lat można dostrzec różne podejścia w zakresie plików cookie i tego w jaki sposób zabezpieczyć prywatność użytkownika, a także umożliwić mu realne zarządzanie preferencjami dotyczącymi prywatności w internecie. CNIL (francuski organ ochrony danych), a także ICO (brytyjski organ ds. ochrony danych) w swoich rekomendacjach wskazują na to, że zgoda na stosowanie plików cookie powinna mieć charakter zgody aktywnej. Co za tym idzie poinformowanie użytkowników o stosowaniu plików cookie przy ich pierwszych odwiedzinach na stronie nie powinno być równoważne ze zgodą użytkownika. Takie działanie nie spełnia waloru zgody aktywnej.

  Warto również zwrócić uwagę, że:

  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 1 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze C-673/17 uznał, że:
   • zgoda na instalowanie plików cookie nie jest ważna, jeśli jest „domyślna”;
   • zgoda na stosowanie plików cookie musi być konkretna;
   • użytkownik powinien wiedzieć, jak długo pliki cookie będą działać;
   • prawo unijne ma chronić użytkowników przed każdą ingerencją w ich prywatność;
   • przed wyrażeniem zgody przez użytkownika na stosowanie plików cookie musi on zostać poinformowany w sposób klarowny, precyzyjny i rzetelny jakie skutki związane są ze zgodą, której może udzielić;
   • użytkownik powinien wyrazić zgodę mając pełną świadomość stanu rzeczy w zakresie, w którym udziela zgody.

  Między innymi na gruncie powyższego wyroku, wskazanych rekomendacji organów regulacyjnych ale także z uwagi na wzrost świadomości użytkowników co do ich prywatności w internecie, m.in. w krajach europejskich wyklarowała się praktyka prezentowana w serwisach internetowych, która polega na zapewnieniu użytkownikowi możliwości wyrażenia aktywnej zgody na stosowanie plików cookie i tym podobnych technologii poprzez pop-up rozbudowany o funkcjonalności dedykowane użytkownikowi. Temu celowi służą platformy CMP, (consent management platform) czyli platformy do zarządzania zgodami, takimi jak CookieForm.

  Wykorzystanie CMP CookieForm do uzyskiwania zgody na stosowanie plików cookie – Przygotuj się na przyszłość

  Rozwój internetu spowodował, że prywatność użytkowników jeszcze nigdy nie była tak ważna. Korzystając z różnych narzędzi na swojej stronie lub w sklepie internetowym, które dostarczane są przez podmioty trzecie, gromadzisz dane użytkowników na skalę, o której możesz nawet nie mieć pojęcia.

  Rozwój prawodawstwa na poziomie unijnym w zakresie prywatności i rosnąca świadomość użytkowników powoduje, że administratorzy witryn internetowych powinni dokładać szczególnej staranności przy doborze narzędzi śledzących ale przede wszystkim w zakresie zapewnienia użytkownikom komfortu wyboru preferencji w zakresie ich prywatności. Prywatność użytkownika w Twoim serwisie zaczyna się od jego pierwszych odwiedzin. Nasz CF Cookie pop-up jest stworzony z myślą o doświadczeniach użytkownika. To użytkownik powinien być w centrum uwagi, stosowanie plików cookie lub tym podobnych technologii śledzących dotyczy przecież jego prywatności.

  Wyjdź na przeciw oczekiwaniom użytkownika!

  Precyzyjne informowanie o plikach cookie oraz umożliwienie użytkownikowiudzielania aktywnych zgód może być Twoją przewaga nad konkurencją. Pełen profesjonalizm i dbanie o prywatność użytkowników to aktualne standardy, które pozwalają na zbudowanie zaufania użytkowników swojej strony lub sklepu internetowego.

  CMP CookieForm to platforma, która zapewnia Ci intuicyjną kontrolę nad plikami cookie i tym podobnymi technologiami śledzącymi w Twoim serwisie.

  Każdy użytkownik, który odwiedza witrynę internetową zintegrowaną z CMP CookieForm otrzymuje intuicyjne narządzie, czyli CF Cookie pop-up, który umożliwia mu dostowanie zasad prywatności w zakresie plików cookie i podobnych technologii do swoich preferencji. Ponadto użytkownik może dokonać modyfikacji preferencji w każdym czasie z poziomu każdej podstrony zintegrowanej witryny.

  Będąc właścicielem witryny internetowej otrzymujesz możliwość integracji indywidualnej, jak i poprzez naszych specjalistów. Nasz BOK działa 7 dni w tygodniu, a pełna obsługa prowadzona jest w języku polskim. W panelu użytkownika znajdziesz nie tylko konfigurator treści i wyglądu pop-upu na Twojej stronie ale także rejestr zgód użytkowników.

  Jeśli chcesz dowiedzieć sie więcej sprawdź PAKIETY CMP COOKIEFORM.

  lub zarejestruj się i skorzystaj z darmowego testu CMP COOKIEFORM.

  Podsumowanie

  Odpowiedź na pytanie w jaki sposób uzyskiwać zgodę na stosowanie plików cookie jest oczywista. Postępuj z duchem czasu, dbając o prywatność swoich użytkowników i zapewnij im przede wszystkim poczucie tego, że ich prywatność w Twojej witrynie to naprawdę ważna sprawa.

  W tym celu:

  • rzetelnie i transparentnie informuj o stosowaniu plików cookie i treściach osadzonych przez podmioty trzecie w Twojej witrynie;
  • daj użytkownikowi możliwość wyrażenia aktywnej zgody zgodnie z jego preferencjami;
  • zablokuj ładowanie plików cookie i tym podobnych technologii śledzących, co do których użytkownik nie wyraził zgody;
  • udostępnij użytkownikowi możliwość zmiany preferencji dotyczących jego prywatności w taki sam sposób jak udzielił Ci dotychczasowych zgód;
  • rejestruj zgody udzielone przez użytkowników – będziesz mógł odtworzyć historię preferencji użytkownika.

  Pamiętaj o transparentnym przekazie!

  W naszej ocenie kierowanie się transparentnością i wychodzenie na przeciw trendom rynkowym jest opłacalne. Udzielanie aktywnych zgód na stosowanie plików cookie jest obecnie częstą praktyką. Zaliczanie się do firm, które dostosowały swoje cookie pop-upy do obecnie panujących trendów pozwala na zbudowanie zaufania Twoich użytkowników, którzy mogą identyfikować Cię jako odpowiedzialnego kontrahenta.

  Pamiętaj, że wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie i tym podobnych technologii śledzących to pierwsza czynność użytkownika w Twojej witrynie. Zaczynaj relacje ze swoimi użytkownikami odpowiednio, tj. pozwól im udzielić aktywnej zgody na stosowanie plików cookie i podobnych technologii śledzących. TO MUSI WZBUDZIĆ ZAUFANIE!


  Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/damidtlsry/domains/cookieform.pl/public_html/wp-content/themes/wp-default/single.php on line 32